muzyka fortepianowa

muzyka fortepianowa Stąd, specjalista HR jako partnera strategicznego musi propagować kulturę najwyższej jakości, aby zapewnić satysfakcję klienta. Aby być konkurencyjnym dziś, organizacja musi być klientem elastyczne. Reagowanie obejmuje innowacyjność, szybkie podejmowanie decyzji, co przemysł cen lub wartości, i skutecznie łącząc z dostawcami i sprzedawcami zbudować łańcuch wartości dla klientów. Postawy pracownicze koreluje wysoko z postawy klienta. Przejście do orientacji na klienta przekierowuje uwagę od firmy do łańcucha wartości, w którym jest osadzony. praktyki HR w firmie powinien być zatem rozszerzony na dostawców i odbiorców spoza firmy.

Gdzie HR można dodać największą wartość

-Zacznij rozmowę kultury na wszystkich szczeblach. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest przeprowadzenie oceny kulturowej lub audyt organizacji za pomocą ankiet pracowniczych, grup fokusowych lub wywiadów. Przejrzyj historię organizacyjną, style przywództwa, programowanie HR i praktyk w celu określenia, jakie obecnie jeździ i wzmacnia kulturę. Wreszcie, jakie jest twoje doświadczenie klienta? Jakie elementy kulturowe są oczywiste dla klientów? Kultura jest wyrównany ze strategią biznesową? Co trzeba zmienić? To może być podstawą zdrowej dyskusji na posiedzeniach zespołu i sesji pracownik czatu.

-Opracowanie business case dla przemian kulturowych. Dlaczego zmiana jest potrzebna? Jak pożądanych zmian w kulturze wspierają strategię biznesową?

-Praca z drużyny seniorów przywództwa w celu określenia pożądanej kultury. Podstawowe wartości, pożądanych zachowań i wspólną wizję mają zasadnicze znaczenie dla pozytywnego wysiłku zmiany kultury na sukces. Każdy lider musi objąć potrzebę zmiany.

-Opracowanie porządku obrad lub planu działania dla podniesienia kultury lub wprowadzanie zmian. Start z najwyższych priorytetów i pracy na najtrudniejszych zagadnień.

- autor artykułu